Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Whistleblower-funktion

Vår whistleblow-funktion syftar till att upptäcka allvarliga oegentligheter i vår verksamhet. Det är ett anonymt sätt för dig som intressent att hjälpa till att uppmärksamma risker eller missförhållanden, som till exempel:

  • Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Miljöbrott
  • Läckande av känslig information

 

btt