Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Arbetsförhållanden

Wolly Bear bryr sig om arbetarnas rättigheter och arbetsförhållanden i hela värdekedjorna och ställer därför hårda krav på sina leverantörer och underleverantörer. Grundläggande för våra samarbeten är att samarbetspartnern noga följer och lever upp till ILO:s kärnkonventioner:

ILO:s kärnkonventioner:

Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105:
Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Nr 138:
Minimiålder för arbete
Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

Wolly Bear ställer sig också bakom Deklarationen om social rättvisa för en rättvis globalisering, som brukar kallas för Decent Work Agenda. Den syftar till en internationell enighet om att sysselsättning och anständigt arbete är centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Agendan består av fyra delar: normer och rättigheter i arbetslivet, skapande av sysselsättning och företagsutveckling, utvecklande av sociala trygghetssystem och social dialog mellan arbetsmarknadens parter.

btt