Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Material

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bomull

Ekologisk odling

Ekologisk odling pekar ut färdriktningen
Den ekologiska odlingen är en motkraft till det konventionella sättet att odla med intensiv kemikalieanvändning. Än så länge svarar ekologiskt odlad bomull för en försvinnande liten del av den sammanlagda världsproduktionen. Ekologisk odling kan på ett enkelt sätt beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Det innebär att den ekologiske bonden sätter det naturliga kretsloppet i centrum bland annat genom att:
• Hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår.
• Bevara jordens bördighet på lång sikt genom naturliga metoder som växelbruk.
• Skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen.

Den insektsbekämpning som ändå blir nödvändig sker med biologiska och manuella metoder. En metod är att använda insektsfällor.
Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men alltfler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga bekämpningsmedlen.

Än så länge finns inga uttalade krav inom ramen för de ekologiska kriterierna när det gäller hantering av vattenfrågor, men det finns principiella mål och rekommendationer. Bland annat bör bevattningssystemen utformas så att vattenresurserna används på ett ansvarsfullt
sätt, med hänsyn taget till det lokala klimatet och geografin. Den ekologiske bonden ska inte överutnyttja vattenresurserna och bör dessutom sträva efter att bevara vattnets kvalitet.

Vad använder Woolly Bear för bomull?

Woolly Bear arbetar uteslutande med ekologisk bomull i våra tyger. Vi ser också till att köpa in materialet från områden där det finns naturliga förutsättningar för bomullen att växa. När bomull odlas och skördas, används naturliga processer som växelbruk där man i ett treårsintervall byter område för bomullsodlingarna. Därefter används grödor för att återställa jordarna vilket på ett naturligt sätt skapar naturlig rik och bördig jord. Extra hänsyn tas också när skörden plockasför att inte skada bomullsplantan.

Just nu använder vi bomull direkt från Egeiska regionen (Turkiet) med dess rena och bördiga jord, samt lämpliga klimatförhållanden som erbjuder en av världens bästa bomullskvalitet. Skördarna forsätter vanligtvis från slutet av september till mitten av oktober. Bomullen plockas idag för hand.

Ekologisk bomull som planteras, odlas och skördas enligt ekologisk standard, skyddar jorden och jordbrukaren för att det inte behandlas med bekämpningsmedel eller konstgödning.  Hela processen, från åkern, spinning till tråd, stickning och vävning, färgning, tvättning, produktion av färdiga kläder utförs med ekologisk standard. Hela förfaranden kontrolleras av våra högt kvalificerad personal, samt av oberoende certifiering. Den certifieringsorganisation som vår leverantör använder sig av heter Control Union och är en del av den Europeiska paraplyorganisationen G.O.T.S som också är namnet på det ekologiska certifikat våra kläder har.

Utöver dessa hänsynstaganden finns det också olika kvalitet när man pratar om bomull. Detta påverkar bland annat hur lång livslängd och vilken kvalitet ditt plagg har. Det Woolly Bear ser på extra noga när är stapellängd av fibrerna vi använder.  Vi använder oss av ….

Historia

I över 5 000 år har fibrer från bomullsplantan använts för att tillverka klädesplagg. I dag
täcker bomullen ensam ungefär 40 % av världens behov av textilfibrer. Odlingen och de
olika leden i tillverkningen är också av mycket stor ekonomisk betydelse, framförallt i
utvecklingsländer. I Mali svarar t ex bomull för 50 % av exportvärdet och i Pakistan
kommer 65 % av exportinkomsterna från bomull.
Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta
sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer.
Bomull är tillsamman med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna.
Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på det omgivande sötvattnets
hydrologi och dess biologiska mångfald.
I odlingen används dessutom stora mängder jordbrukskemikalier. Bomullsodlingen upptar
endast 2,5 % av jordens uppodlade jordbruksmark men förbrukar en oproportionerligt stor
andel av den totala användningen av jordbrukskemikalier och inte mindre än 25 % av den
totala mängden insektsbekämpningsmedel. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är de
flesta bekämpningsmedel som används för bomullsodling skadliga. Människor som
exponeras för kemikalierna utsätts för en stor hälsorisk och kan bli förgiftade.
En stor del av den bomull som odlas idag är genmodifierad. Riskerna med att använda
genmodifierad bomull är fortfarande oklara och idag finns det få exempel på miljövinster
vid odling av GMO-bomull. Bomull kan odlas på ett mer hållbart sätt med effektivare
bevattningsmetoder och kraftigt reducerad användning av pesticider. Det finns ekologiskt
odlad bomull, men den svarar idag för en försvinnande liten andel av den totala
produktionen.

Linne

Hey! I am first heading line feel free to change me

Tyg av lin kallas linne. Lin kommer från stjälken på linblomman. Det är ett slitstarkt, men ganska styvt tyg. Förr var det vanligt till dukar och sängkläder. Att tillverka lin är en lång process. Här kan du se hur en traditionell lintillverkning går till. Lin odlas i relativt kalla länder, därför är risken för skadeinsekter inte så stor.  Jämfört med många andra material som bomull eller syntetmaterial är lin bättre för miljön.

Men inom konventionell odling används ogräsmedel. Då vattenrötas linet också oftast, det kan göra så att stora mängder syreförbrukande ämnen hamnar i vattnet.

btt