Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

”Be the change”
Möjligheten att förändra finns överallt om vi väljer att agera. Du som individ håller makten i händerna och tillsammans kan vi förändra världen. En gärning så enkelt som att köpa ett plagg är ett stöd till organisationen bakom det. Gå med i rörelsen!

 

Hjälp till i Woolly Bears arbete mot en ljus och hållbar framtid

Hur vi arbetar

Woolly Bear bedriver ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor på alla nivåer i företaget, från insatser och riktlinjer på övergripande nivå, ända ner till enskilda medarbetares åtgärder i det dagliga arbetet.Grunden till vårt hållbarhetsarbete och ledningssystem baseras på ISO 26000. Detta förstärks vidare med hjälp av gällande miljölagstiftning, ISO 14001, EMAS, Naturvårdsverkets riktlinjer för miljöledningsarbete och våra egna krav.

Hjälp oss bli bättre

Våra kunder är våra viktigaste sponsorer och varje gång ni handlar hos oss så ger ni ett bidrag, så att vi kan utveckla verksamheten och påverka marknaden än mer. Vi strävar alltid efter att utvecklas och därför ser vi stora fördelar med att få era tips, granskas och utvärderas.

Repair

Vårt mål är att erbjuda hållbara produkter av högsta kvalitét som håller länge. Vi vill skapa favoritplaggen du alltid vill använda när du öppnar garderoben och har mängder med härliga minnen till.  Men oavsett hur mycket vi än strävar efter att hålla den allra bästa kvalité på våra produkter så händer det att ett plagg tappar en knapp, behöver laga en sprucken söm eller slits – kontakta då oss så hjälper vår reparationsservice dig att förlänga livslängden dina produkter ytterligare.

Ta hand om dina kläder

På Woolly Bear arbetar vi hela tiden med att se över och begränsa vår miljöpåverkan i alla led. Att du tar hand om dina kläder hjälper oss med detta, bara genom att tvätta rätt förlänger du livslängden och minskar miljöpåverkan på dina kläder avsevärt.

Transparens

Woolly Bear tar ansvar för den påverkan som företagets beslut och aktiviteter har på samhället, miljön och ekonomin, i synnerhet betydande negativa konsekvenser. Åtgärder vidtas för att förhindra upprepning av oavsiktliga och oförutsedda negativa effekter, men även för att minimera de effekter som inte kan undvikas.

Whistleblower

Syftet med vår whistleblow-funktion är att upptäcka allvarliga oegentligheter i vår verksamhet. Det är ett anonymt sätt för våra intressenter att anonymt hjälpa till att uppmärksamma risker eller missförhållanden, som till exempel:

  • Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Miljöbrott
  • Läckande av känslig information
  • Allvarliga tjänstefel

Miljöansvar

Samhället står inför många utmaningar vad gäller miljön, bland annat förbrukning av naturresurser, föroreningar, klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer, förlust av arter och kollaps av hela ekosystem och nedbrytning av livsmiljöer i städer och på landsbygd. Miljöansvar är en förutsättning för människans överlevnad och välstånd.Vår Miljöpolicy ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå hållbarhetsmålen.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvar gäller den potentiella och faktiska påverkan en organisations beslut och aktiviteter har på andra människor. Därför är Woolly Bears dagliga verksamhet det viktigaste området att hantera.

VÅRT UPPDRAG

Woolly Bear strävar efter att oöverträffat integrera hållbarhet och transparens i hela vår verksamhet. Detta för att uppfylla den moderna livsstilens behov, så att människor får det mode de önskar, den kvalitet de förtjänar och möjligheten de vill ha, att genom sina val, skapa en förändring mot en mer hållbar värld.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet på alla nivåer i företaget, från insatser och riktlinjer på en övergripande nivå ända ner till våra anställda eller våra partners agerande i det dagliga arbetet. Precis som vårt mål att styra marknaden mot ökat ansvarstagande och transparens, är syftet med vårt miljöarbete att på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Detta vill vi uppnå genom ett omfattande gemensamt ansvarstagande och gediget arbete med att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Grunden för miljöarbetet är tillämplig miljölagstiftning, internationella standarder så som ISO26000 och Naturvårdsverkets riktlinjer för miljöstyrning. Men vi kämpar hela tiden tillsammans med våra kunder att ligga i framkant och driva förändringsarbetet. Genom ett systematiskt och konsekvent hållbarhetsarbete visar vi trovärdighet och långsiktighet sällan skådat i företagsvärlden.

btt