Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Blogg lista

Ny Trend: Slow Fashion

Artikel från StoryMedia Läs hela artikeln från Story Media HÄR Klädindustrins utsläpp är näst störst i världen, bara oljeindustrin är värre. Det beror bland annat på ökad konsumtion, ohållbar framställning och att kläder är svåra att återvinna. Nu har klädproducenten Wolly Bear tagit fram ett mer hållbart koncept för dig som gillar kläder. – Vi vill förändra, utmana och möjliggöra en hållbar utveckling, säger Erik Lindtorp, textilingenjör på Woolly Bear. Bara i Sverige konsumerar varje person [...]

Vad innebär egentligen hållbarhet?

Woolly Bear ser att svaret ligger i styrkan och svagheten med begreppet, dess bredd och tolkningsutrymme. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet så behöver vi hela tiden utvärdera våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter att leva ett rikt liv. Därav ser vi också [...]
woollybear supplier china organic

Några ord från vår Leverantör i Kina

”We believe and exercise a fair, ethical and transparent relationship with our clients and partners”. Det är visionen för vår huvudleverantör av silke. Med mer än 20 år i branschen och kvalitetssäkring från kokong till färdigt plagg. De har från första dagen haft en strävan mot ett mer hållbart jordbruk och är en leverantör som lever upp till våra krav. De blev GOTS certifierade redan för 15 år sedan och har liksom WoollyBear en vilja […]

Wrinkled shirt - organic innovations

Skrynkliga skjortor

Vi har fått en fråga gällande hur det kommer sig att vi inte har strykfria skjortor. När vi har varit ute och pratat med kunder och intressenter så får vi ibland också frågor om strykfria skjortor. En vanlig missuppfattning är att de strykfria är exklusivare skjortor. Även om det inte finns ett direkt samband mellan strykförmågan och skjortans pris så är det stora skillnader. Något förenklat finns det tre aspekter som påverkar skjorttygernas förmåga att skrynkla: […]

Ekologisk eller Begagnad?

Vi får ofta frågan om våra ekologiska kläder är mer hållbara än begagnade kläder och svaret är inte alltid detsamma. Det beror på olika saker som vi beskriver nedan: Begagnande kläder har den fördelen att de redan finns och därför lika gärna kan användas. Oavsett om kläder är miljömärkta eller inte så går det åt stora resurser för att tillverka nya kläder och för att bedriva den odling som krävs för att framställa materialet. Vattenlösliga […]

btt