Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Ekologisk eller Begagnad?

Posted by Erik Lindtorp on 2 mars, 2017

0
Category: Hållbarhet

Vi får ofta frågan om våra ekologiska kläder är mer hållbara än begagnade kläder och svaret är inte alltid detsamma. Det beror på olika saker som vi beskriver nedan:

Begagnande kläder har den fördelen att de redan finns och därför lika gärna kan användas. Oavsett om kläder är miljömärkta eller inte så går det åt stora resurser för att tillverka nya kläder och för att bedriva den odling som krävs för att framställa materialet. Vattenlösliga kemikalier kommer att tvättas ut i naturen med tiden.
Dock kan begagnade textilier innehålla rester av beständiga kemikalier som har använts vid framställning, vid spinning och vid vävning. Ämnen kan också ha använts för att ge tyget önskvärda egenskaper, som till exempel färg, flamskydd samt vatten- och smutsavvisning. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga för kemikalier i textilier. Vissa färgämnen och formaldehyd kan orsaka allergiska besvär och hudreaktioner. Vissa arylaminer (bildas av azofärgämnen), krom- föreningar och vissa ftalater är cancerframkallande ämnen och sådana som kan störa fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan.
Genom att köpa nyproducerade eller återvunna, hållbara kläder gynnar vi dessutom de aktörer som kämpar för att skapa en hållbarare textilindustri. Hållbarheten i kläderna handlar då exempelvis om hållbar produktion, kvalitet som förlänger livslängden, design som gör sig gällande över tid och möjligheten till att återvinna dem för att skapa nya plagg. .

Så för att sammanfatta, så länge du hittar begagnade kläder (gärna miljömärkta) som du vet inte innehåller skadliga ämnen eller avger exempelvis mikroplaster som riskerar att fortsätta skada dig eller naturen så är begagnade bättre. Annars rekommenderar vi dig att köpa ett hållbart, nyproducerat plagg med lång livslängd och en design som gör sig gällande över tid. (Bara genom att använda ett plagg 3 gånger mer minskar miljöpåverkan med 68 procent) Och att därefter lämna in de miljöfarliga plagg du har till närmaste återvinningsstation för miljöfarliga ämnen.

Gå gärna in på WoollyBear.se/hallbarhet om du vill läsa mer eller kontakta oss om du har några frågor.
Källor använda är Naturskyddsföreningen, kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket

Vad är så speciellt med ekologisk bomull?

Posted by Rikard Ledin on 24 februari, 2017

0
Category: Hållbarhet

Den ekologiska odlingen är en motkraft till det konventionella sättet att odla med intensiv kemikalieanvändning. Än så länge svarar ekologiskt odlad bomull för en försvinnande liten del av den sammanlagda världsproduktionen. Ekologisk odling kan på ett enkelt sätt beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Det innebär att den ekologiske bonden sätter det naturliga kretsloppet i centrum bland annat genom att:
• Hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår.
• Bevara jordens bördighet på lång sikt genom naturliga metoder som växelbruk.
• Skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen.

Den insektsbekämpning som ändå blir nödvändig sker med biologiska och manuella metoder. En metod är att använda insektsfällor.
Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men alltfler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga bekämpningsmedlen.

Än så länge finns inga uttalade krav inom ramen för de ekologiska kriterierna när det gäller hantering av vattenfrågor, men det finns principiella mål och rekommendationer. Bland annat bör bevattningssystemen utformas så att vattenresurserna används på ett ansvarsfullt
sätt, med hänsyn taget till det lokala klimatet och geografin. Den ekologiske bonden ska inte överutnyttja vattenresurserna och bör dessutom sträva efter att bevara vattnets kvalitet.

Vad använder Woolly Bear för bomull?

Woolly Bear arbetar uteslutande med ekologisk bomull i våra tyger. Vi ser också till att köpa in materialet från områden där det finns naturliga förutsättningar för bomullen att växa. När bomull odlas och skördas, används naturliga processer som växelbruk där man i ett treårsintervall byter område för bomullsodlingarna. Därefter används grödor för att återställa jordarna vilket på ett naturligt sätt skapar naturlig rik och bördig jord. Extra hänsyn tas också när skörden plockasför att inte skada bomullsplantan.

Just nu använder vi bomull direkt från Egeiska regionen (Turkiet) med dess rena och bördiga jord, samt lämpliga klimatförhållanden som erbjuder en av världens bästa bomullskvalitet. Skördarna forsätter vanligtvis från slutet av september till mitten av oktober. Bomullen plockas idag för hand.

Ekologisk bomull som planteras, odlas och skördas enligt ekologisk standard, skyddar jorden och jordbrukaren för att det inte behandlas med bekämpningsmedel eller konstgödning.  Hela processen, från åkern, spinning till tråd, stickning och vävning, färgning, tvättning, produktion av färdiga kläder utförs med ekologisk standard. Hela förfarandet kontrolleras av deras personal, samt av oberoende certifiering. Den certifieringsorganisation som vår leverantör använder sig av är en del av den Europeiska paraplyorganisationen G.O.T.S som också är namnet på det ekologiska certifikat våra tyger har.

Klimatsmart

Posted by Rikard Ledin on 31 januari, 2017

0
Category: Hållbarhet

Missa inte vår senaste artikel som publicerats på klimatsmart.se som bland annat handlar om hur vi arbetar med vidareutveckling och vår visselblåsarfunktion.

Artikel på Klimatsmart 

En sen januarikväll

Posted by Rikard Ledin on 16 januari, 2017

0
Category: Hållbarhet

 

Ja så vad händer hos Wolly Bear? Jo Erik bygger hus och jag har precis börjat ett nytt jobb vid sidan av Wolly Bear. Vi arbetar annars in på småtimmarna med leverantörsutredningar och jakten på nya inspirerande, hållbara och fantastiska material. Idag uppdaterade vi förstasidan lite för att skapa en lite mer WB känsla. Kommentera gärna :)

btt