Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Ny Trend: Slow Fashion

Posted by Erik Lindtorp on 20 november, 2017

0

Artikel från StoryMedia

Läs hela artikeln från Story Media HÄR

Woollybear Experten uttalar sig - Expressen

Klädindustrins utsläpp är näst störst i världen, bara oljeindustrin är värre. Det beror bland annat på ökad konsumtion, ohållbar framställning och att kläder är svåra att återvinna. Nu har klädproducenten Wolly Bear tagit fram ett mer hållbart koncept för dig som gillar kläder.
– Vi vill förändra, utmana och möjliggöra en hållbar utveckling, säger Erik Lindtorp, textilingenjör på Woolly Bear.

Bara i Sverige konsumerar varje person i snitt hela 13 kilo kläder och hemtextilier – per år. Efter resor, mat och bostad är det våra kläder som påverkar klimatet mest eftersom tillverkningsprocessen ofta tär på jordens resurser och släpper ut mycket kemikalier.  Vi är också dåliga på att ta hand om de kläder vi redan har och sliter snabbt ut dem, slänger dem och köper nya – helt i onödan.

Woolly Bear är ett klädmärke vars kollektioner enbart är gjorda av material som speciellt har utvecklats för att minska energi- och kemikalieförbrukningen. De är innovatörer inom hållbarhet som jobbar med att förbättra arbetsförhållanden för klädtillverkarna och övervinna dagens stora miljöproblem inom textilindustrin. Genom att göra dig medveten om hur kläder tillverkas ska Woolly Bear få klädindustrin att arbeta mer hållbart.
– Vi märker att det är information om processen att tillverka en produkt som skapar intresse och gör kunder mer kritiska. Att vara kritisk blir allt viktigare när många konsumerar ”fast fashion”, billiga kläder som är dåliga för miljön, säger Erik Lindtorp, textilingenjör på Woolly Bear.

Läs mer om oss

Det här kan du göra
Motsatsen till ”fast fashion” är ”slow fashion” och det handlar om att mode måste bli långsiktigt för att skapa en hållbar klädindustri. Erik Lindtorp avslöjar här enkla vardagsknep att ta till för att haka på den hållbara trenden.

 1. Var kritisk
  ”Våga ställa frågor om var kläderna kommer i från, vilka gifter de innehåller, vilka material de består av och hur produktionsledet ser ut – även om de är miljömärkta. Många företag utnyttjar nämligen gröna symboler för att framstå som klimatsmarta, fast de har minimalt med ekologiska material. Woolly Bear ger dig full insyn från bomullsplanta till färdigt plagg för att du ska känna dig trygg i vad dina kläder innehåller och hur de har framställts.”

 2. Tvätta klimatsmart
  Ett klädesplagg håller längre om du tvättar det på rätt sätt och inte tvättar det för ofta. Fyll tvättmaskinen, sänk temperaturen, väj bort sköljmedlet, låt tvätten självtorka och skippa kemtvätten.”
 3. Handla långsiktigt
  ”När du väl handlar kläder ska du köpa plaggen du verkligen behöver. Woolly Bear analyserar marknaden noga och tar fram nya kläder så att du kan vara säker på att det du köper används ofta och länge”
 4. Undvik billiga prislappar
  Köp inte billiga kläder, de påverkar oftast hela ekosystemet negativt. Farliga bekämpningsmedel används till bomullsplantagen och hela sjöar kan ledas om för att       vattna bomullen. Att använda billiga material innebär med andra ord att man utnyttjar jordens resurser och människorna som tvingas framställa material på ett snabbt och ohållbart sätt.”

Vad innebär egentligen hållbarhet?

Posted by Erik Lindtorp on 23 oktober, 2017

0
Biologiskt nedbrytbar - woollybear

Woolly Bear ser att svaret ligger i styrkan och svagheten med begreppet, dess bredd och tolkningsutrymme.
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet så behöver vi hela tiden utvärdera våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter att leva ett rikt liv. Därav ser vi också vårt ansvar att hela tiden pressa vår verksamhet för att göra minsta möjliga åverkan på kommande generationers miljö, natur och klimat. Men också att genom våra val stötta alla de sociala faktorer som förutsätter deras möjligheter till självförverkligande.

Men hur gör man detta mer konkret som ett företag och hur ska ett företag kunna orientera sig de alla tolkningarna av hållbarhet som finns? Jo vi började vår process med att utvärdera de olika vägledningar och nätverk som fanns, för det är ju ingen idé att uppfinna hjulet två gånger.

Vi kollade först på Global Compact som består av tio principer och är en bra utgångspunkt för företag som arbetar med hållbarhet. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Oavsett storlek och bransch kan alla organisationer och företag inspireras av Global Compacts principer och man kan också välja att ansluta sig till initiativet. Då förbinder man sig till de tio principerna och till att rapportera sina insatser till Global Compact. FN: s Global Compact främjar företagens sociala ansvar genom delat lärande.

Vi såg detta som ett ytterst intressant verktyg men på grund av våra begränsade resurser och tro på att vi borde klara det utan att behöva investera stort i det så sökte vi oss vidare.

OECD: s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer från OECD: s 42 regeringar till multinationella företag som är verksamma i eller har huvudkontor i OECD anslutna länder. Företagen uppmanas av OECD-ländernas regeringar att identifiera, förhindra, begränsa och ta ansvar för negativ påverkan som företaget orsakat eller bidragit till. År 2011 uppdaterades riktlinjerna till att omfatta även företagens ansvar för relationer i värdekedjan. OECD: s riktlinjer antas av OECD: s regeringar och regeringar som följer OECD Investeringsdeklaration.
Jämfört med Global Compact kan OECDs riktlinjer ha en begränsad geografisk räckvidd, eftersom de bara är tillämpliga på företag som verkar i och från OECD-länder eller som följer OECD: s investeringsdeklaration (totalt 46 länder). Vi tittade därför vidare på nästa verktyg, ISO 26000.
ISO 26 000 är en global, vägledande standard som underlättar för företag och organisationer att arbeta med ansvarstagande och samhällsansvar. Standarden är inte certifierar utan ger vägledning och rekommendationer för vad organisationen ska fokusera på. Standarden är baserad på sju principer som företagen alltid bör följa och går i linje med de globala hållbarhetsmålen.
Standarden antogs 2010 som ett resultat av en femårig förhandlingsprocess med en internationell arbetsgrupp och nationella utskott på över 90 år länder. Sedan ISO 26000 har antagits har standarden översatts till nationella språk i mer än 60 länder, varav ungefär 50 procent är utvecklingsländer.
Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet och hela tiden utvärderar våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter så gör vi det genom att ta vägledning och stöd från ISO 26000.

woollybear supplier china organic

Några ord från vår Leverantör i Kina

Posted by Erik Lindtorp on 19 september, 2017

0
Category: Hållbarhet

”We believe and exercise a fair, ethical and transparent relationship

with our clients and partners”.

Det är visionen för vår huvudleverantör av silke. Med mer än 20 år i branschen och kvalitetssäkring från kokong till färdigt plagg. De har från första dagen haft en strävan mot ett mer hållbart jordbruk och är en leverantör som lever upp till våra krav. De blev GOTS certifierade redan för 15 år sedan och har liksom WoollyBear en vilja att utbilda och utveckla sina partners för att öka hållbarheten i hela värdekedjan.

Odlingen består av ett par få områden, isolerade av både floder och berg. Varje område har sin egen produktion med egna vävhus.

Vidare har de under åren hunnit utveckla partnerskap som gör att hela produktionskedjan kan säkras utifrån GOTS och Ökotex 100. Allt ifrån att väva tråden, färgning, till färdigt tyg.

 En självklar fråga att ställa när man arbetar med företag i Kina är hur de ser på mänskliga rättigheter och även här har vi fått de garantier vi behövt. De tar ett ansvar som lever upp till EU:s kravnivåer vilket sträcker sig långt över Kinas egna syn på mänskliga rättigheter. Vi tycker det är väldigt viktigt på WoollyBear att stötta produktioner och förändra produktioner som har dåliga förutsättningar för att vara hållbara att fortsätta vara det eller förändra till att bli det.

Wrinkled shirt - organic innovations

Skrynkliga skjortor

Posted by Erik Lindtorp on 22 maj, 2017

0
Category: Hållbarhet

Vi har fått en fråga gällande hur det kommer sig att vi inte har strykfria skjortor. När vi har varit ute och pratat med kunder och intressenter så får vi ibland också frågor om strykfria skjortor. En vanlig missuppfattning är att de strykfria är exklusivare skjortor.

Även om det inte finns ett direkt samband mellan strykförmågan och skjortans pris så är det stora skillnader. Något förenklat finns det tre aspekter som påverkar skjorttygernas förmåga att skrynkla: materialval, vävtekniken och finisheringen. De allra främsta producenterna, som vi på Woolly Bear handlar av, använder sig av långfibriga garner som upplevs som mjuka samtidigt som det ger tyget klarare färger och en ökad livslängd.

Tygets vävstruktur är en andra viktig aspekt. Twilltyger, som exempelvis fiskbensmönster, är i regel följsammare än släta poplintyger och därför även något enklare att stryka.
Sedan finns det tillverkare som arbetar mycket med just strykfria tyger, vars egenskaper till stor del är ett resultat av finishiering. Tygerna behandlas då med olika typer av kemikalier för att få ett ytskikt som gör tyget slätare. Detta är alltså inte något som gör att en skjorta alltid kommer vara strykfri utan kommer med tiden tvättas ur och skrynkla som alla skjortor. Dessa processer anser vi på Woolly Bear både sliter på tyget och är en extra miljöbelastning i produktionsledet till färdig produkt.
Vi sätter en kvalitetsstämpel på våra skrynkliga skjortor och njuter varje gång vi får möjlighet att stryka dem för vi vet att den kommer både hålla längre och belasta miljön mindre än sina konkurrenter. Glöm inte heller att skillnaden mellan olika strykjärn är enorm och kan göra stor skillnad hur snabb din strykning kan bli. Använder du dessutom grön el när du stryker så kan du räta på ryggen lite extra.

btt