Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Vad är så speciellt med ekologisk bomull?

Skrivet av Rikard Ledin

Kategori

Den ekologiska odlingen är en motkraft till det konventionella sättet att odla med intensiv kemikalieanvändning. Än så länge svarar ekologiskt odlad bomull för en försvinnande liten del av den sammanlagda världsproduktionen. Ekologisk odling kan på ett enkelt sätt beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Det innebär att den ekologiske bonden sätter det naturliga kretsloppet i centrum bland annat genom att:
• Hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår.
• Bevara jordens bördighet på lång sikt genom naturliga metoder som växelbruk.
• Skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen.

Den insektsbekämpning som ändå blir nödvändig sker med biologiska och manuella metoder. En metod är att använda insektsfällor.
Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men alltfler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga bekämpningsmedlen.

Än så länge finns inga uttalade krav inom ramen för de ekologiska kriterierna när det gäller hantering av vattenfrågor, men det finns principiella mål och rekommendationer. Bland annat bör bevattningssystemen utformas så att vattenresurserna används på ett ansvarsfullt
sätt, med hänsyn taget till det lokala klimatet och geografin. Den ekologiske bonden ska inte överutnyttja vattenresurserna och bör dessutom sträva efter att bevara vattnets kvalitet.

Vad använder Woolly Bear för bomull?

Woolly Bear arbetar uteslutande med ekologisk bomull i våra tyger. Vi ser också till att köpa in materialet från områden där det finns naturliga förutsättningar för bomullen att växa. När bomull odlas och skördas, används naturliga processer som växelbruk där man i ett treårsintervall byter område för bomullsodlingarna. Därefter används grödor för att återställa jordarna vilket på ett naturligt sätt skapar naturlig rik och bördig jord. Extra hänsyn tas också när skörden plockasför att inte skada bomullsplantan.

Just nu använder vi bomull direkt från Egeiska regionen (Turkiet) med dess rena och bördiga jord, samt lämpliga klimatförhållanden som erbjuder en av världens bästa bomullskvalitet. Skördarna forsätter vanligtvis från slutet av september till mitten av oktober. Bomullen plockas idag för hand.

Ekologisk bomull som planteras, odlas och skördas enligt ekologisk standard, skyddar jorden och jordbrukaren för att det inte behandlas med bekämpningsmedel eller konstgödning.  Hela processen, från åkern, spinning till tråd, stickning och vävning, färgning, tvättning, produktion av färdiga kläder utförs med ekologisk standard. Hela förfarandet kontrolleras av deras personal, samt av oberoende certifiering. Den certifieringsorganisation som vår leverantör använder sig av är en del av den Europeiska paraplyorganisationen G.O.T.S som också är namnet på det ekologiska certifikat våra tyger har.

Mer frånRikard Ledin

Med en fot i politiken, master i Global studies från Göteborgs Universitet och internationell erfarenhet från såväl Rwanda som Brasilien i praktiskt NGO arbete. Rikard är kravställaren och bromsklossen i ...

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Kommentera


btt