Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Ny leverantör

Skrivet av Rikard Ledin

Kategori ,

Nu sitter vi som vanligt och jagar leverantörer. Detta är både det som gör att vårat arbete tar sån tid men också det som gör oss trovärdiga. Har du någon gång tänkt på hur många steg det faktiskt ligger bakom tröjan du har på dig? Just denna leverantör skulle kunna leverera ett färdigt tyg till oss som vi därefter skulle kunna använda till vår herrkollektion. Men för att veta om vi ska samarbeta måste de först kunna svara på ett antal frågor:

Bomull

Vilken typ:

Var odlas den:

Vilka certifieringar har odlingen:

Vilka inflöden och utflöden finns, exempelvis naturgödsel:

Hur plockas den:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

Finns det ytterligare information:

Ginning 

Var görs detta:

Vilka certifieringar har utföraren:

Vilken process används:

Vilka inflöden och utflöden finns, exempelvis restavfall eller utsläpp av maskiner:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

Extra Removal of linters

Var görs detta:

Vilka certifieringar har utföraren:

Vilken process används:

Vilka inflöden och utflöden finns, exempelvis restavfall eller utsläpp av maskiner:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

Kardning

Var görs detta:

Vilka certifieringar har utföraren:

Vilken process används:

Vilka inflöden och utflöden finns, exempelvis restavfall eller utsläpp av maskiner:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

Mercericering

Var görs detta:

Vilka certifieringar har utföraren:

Vilken process används:

Vilka inflöden och utflöden finns, exempelvis restavfall eller utsläpp av maskiner:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

Färgning

Var görs detta:

Vilka certifieringar har utföraren:

Vilken process används:

Vilka inflöden och utflöden finns av kemikalier:

Vilka reningsåtgärder vidtas för att hantera spillvatten:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

Färdigt tyg:

Vad är den beräknade livslängden på tyget:

Vad är den beräknade livslängden på färgningen:

Vad har ni för behandlingsprocesser:

Vilka inflöden och utflöden finns, exempelvis vad avger tyget vid tvätt:

Hur transporteras den till nästa del i processen:

 

Till detta måste de såklart också skriva under vårat leverantörsavtal där de garanterar de miljömässiga och sociala krav vi ställer. Just denna leverantör har GOTS certifiering och någon typ av fair trade certifiering. Vi återkommer när vi vet mer.

Mer frånRikard Ledin

Med en fot i politiken, master i Global studies från Göteborgs Universitet och internationell erfarenhet från såväl Rwanda som Brasilien i praktiskt NGO arbete. Rikard är kravställaren och bromsklossen i ...

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Kommentera


btt