Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Ekologisk eller Begagnad?

Skrivet av Erik Lindtorp

Kategori

Vi får ofta frågan om våra ekologiska kläder är mer hållbara än begagnade kläder och svaret är inte alltid detsamma. Det beror på olika saker som vi beskriver nedan:

Begagnande kläder har den fördelen att de redan finns och därför lika gärna kan användas. Oavsett om kläder är miljömärkta eller inte så går det åt stora resurser för att tillverka nya kläder och för att bedriva den odling som krävs för att framställa materialet. Vattenlösliga kemikalier kommer att tvättas ut i naturen med tiden.
Dock kan begagnade textilier innehålla rester av beständiga kemikalier som har använts vid framställning, vid spinning och vid vävning. Ämnen kan också ha använts för att ge tyget önskvärda egenskaper, som till exempel färg, flamskydd samt vatten- och smutsavvisning. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga för kemikalier i textilier. Vissa färgämnen och formaldehyd kan orsaka allergiska besvär och hudreaktioner. Vissa arylaminer (bildas av azofärgämnen), krom- föreningar och vissa ftalater är cancerframkallande ämnen och sådana som kan störa fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan.
Genom att köpa nyproducerade eller återvunna, hållbara kläder gynnar vi dessutom de aktörer som kämpar för att skapa en hållbarare textilindustri. Hållbarheten i kläderna handlar då exempelvis om hållbar produktion, kvalitet som förlänger livslängden, design som gör sig gällande över tid och möjligheten till att återvinna dem för att skapa nya plagg. .

Så för att sammanfatta, så länge du hittar begagnade kläder (gärna miljömärkta) som du vet inte innehåller skadliga ämnen eller avger exempelvis mikroplaster som riskerar att fortsätta skada dig eller naturen så är begagnade bättre. Annars rekommenderar vi dig att köpa ett hållbart, nyproducerat plagg med lång livslängd och en design som gör sig gällande över tid. (Bara genom att använda ett plagg 3 gånger mer minskar miljöpåverkan med 68 procent) Och att därefter lämna in de miljöfarliga plagg du har till närmaste återvinningsstation för miljöfarliga ämnen.

Gå gärna in på WoollyBear.se/hallbarhet om du vill läsa mer eller kontakta oss om du har några frågor.
Källor använda är Naturskyddsföreningen, kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket

Mer frånErik Lindtorp

Textilingenjören som blivit skolad i Borås och Hong Kong. Erik är motorn i gänget och är den som ser till att vi faktiskt har produkter att presentera. Han kan det ...

Inga kommentarer än.

Kommentera

Kommentera


btt