Top Menu - Swedish

Sustainable in every detail
Future Generations!

Archive | Okategoriserade

Vad innebär egentligen hållbarhet?

Woolly Bear ser att svaret ligger i styrkan och svagheten med begreppet, dess bredd och tolkningsutrymme. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet så behöver vi hela tiden utvärdera våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter att leva ett rikt liv. Därav ser vi också [...]
btt