Top Menu

Blog

Vad innebär egentligen hållbarhet?

Woolly Bear ser att svaret ligger i styrkan och svagheten med begreppet, dess bredd och tolkningsutrymme. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Så vad innebär det då för oss, jo när vi utformar vår verksamhet så behöver vi hela tiden utvärdera våra vägval för att vår utveckling ska garantera kommande generationers möjligheter att leva ett rikt liv. Därav ser vi också [...]
Ekologisk skjorta - WoollyBear®

Ekologiskt eller Begagnat?

Vi får ofta frågan om våra ekologiska kläder är mer hållbara än begagnade kläder och svaret är inte alltid detsamma. Det beror på olika saker som vi beskriver nedan: Begagnande kläder har den fördelen att de redan finns och därför lika gärna kan användas. Oavsett om kläder är miljömärkta eller inte så går det åt stora resurser för att tillverka nya kläder och för att bedriva den odling som krävs för att framställa materialet. Vattenlösliga […]

Klimatsmart

Missa inte vår senaste artikel som publicerats på klimatsmart.se som bland annat handlar om hur vi arbetar med vidareutveckling och vår visselblåsarfunktion. Artikel på Klimatsmart 

Sustainable directory

Sustainable directory organic Woolly Bear We just got enrolled in Sustainables fashion directory. Today it's very important for our customers to be able to trust and find sustainable stores. Sustainable fashion directory is making this possible through their site. Read more by pushing the button below Read More
btt