Top Menu - Swedish

Whistleblower-funktion

Vår whistleblow-funktion syftar till att upptäcka allvarliga oegentligheter i vår verksamhet. Det är ett anonymt sätt för dig som intressent att hjälpa till att uppmärksamma risker eller missförhållanden, som till exempel:

  • Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Miljöbrott
  • Läckande av känslig information

 

btt

Alla våra kläder är hållbart tillverkade. För oss är det otroligt viktigt att alla detaljer är ekologiska och att alla processer är genomtänkta ur ett hållbart perspektiv Avvisa