Top Menu - Swedish

woollybear supplier china organic

Några ord från vår Leverantör i Kina

Posted by Erik Lindtorp on 19 September, 2017
0
Category: Hållbarhet

“We believe and exercise a fair, ethical and transparent relationship

with our clients and partners”.

Det är visionen för vår huvudleverantör av silke. Med mer än 20 år i branschen och kvalitetssäkring från kokong till färdigt plagg. De har från första dagen haft en strävan mot ett mer hållbart jordbruk och är en leverantör som lever upp till våra krav. De blev GOTS certifierade redan för 15 år sedan och har liksom WoollyBear en vilja att utbilda och utveckla sina partners för att öka hållbarheten i hela värdekedjan.

Odlingen består av ett par få områden, isolerade av både floder och berg. Varje område har sin egen produktion med egna vävhus.

Vidare har de under åren hunnit utveckla partnerskap som gör att hela produktionskedjan kan säkras utifrån GOTS och Ökotex 100. Allt ifrån att väva tråden, färgning, till färdigt tyg.

 En självklar fråga att ställa när man arbetar med företag i Kina är hur de ser på mänskliga rättigheter och även här har vi fått de garantier vi behövt. De tar ett ansvar som lever upp till EU:s kravnivåer vilket sträcker sig långt över Kinas egna syn på mänskliga rättigheter. Vi tycker det är väldigt viktigt på WoollyBear att stötta produktioner och förändra produktioner som har dåliga förutsättningar för att vara hållbara att fortsätta vara det eller förändra till att bli det.

Wrinkled shirt - organic innovations

Skrynkliga skjortor

Posted by Erik Lindtorp on 22 May, 2017
0
Category: Hållbarhet

Vi har fått en fråga gällande hur det kommer sig att vi inte har strykfria skjortor. När vi har varit ute och pratat med kunder och intressenter så får vi ibland också frågor om strykfria skjortor. En vanlig missuppfattning är att de strykfria är exklusivare skjortor.

Även om det inte finns ett direkt samband mellan strykförmågan och skjortans pris så är det stora skillnader. Något förenklat finns det tre aspekter som påverkar skjorttygernas förmåga att skrynkla: materialval, vävtekniken och finisheringen. De allra främsta producenterna, som vi på Woolly Bear handlar av, använder sig av långfibriga garner som upplevs som mjuka samtidigt som det ger tyget klarare färger och en ökad livslängd.

Tygets vävstruktur är en andra viktig aspekt. Twilltyger, som exempelvis fiskbensmönster, är i regel följsammare än släta poplintyger och därför även något enklare att stryka.
Sedan finns det tillverkare som arbetar mycket med just strykfria tyger, vars egenskaper till stor del är ett resultat av finishiering. Tygerna behandlas då med olika typer av kemikalier för att få ett ytskikt som gör tyget slätare. Detta är alltså inte något som gör att en skjorta alltid kommer vara strykfri utan kommer med tiden tvättas ur och skrynkla som alla skjortor. Dessa processer anser vi på Woolly Bear både sliter på tyget och är en extra miljöbelastning i produktionsledet till färdig produkt.
Vi sätter en kvalitetsstämpel på våra skrynkliga skjortor och njuter varje gång vi får möjlighet att stryka dem för vi vet att den kommer både hålla längre och belasta miljön mindre än sina konkurrenter. Glöm inte heller att skillnaden mellan olika strykjärn är enorm och kan göra stor skillnad hur snabb din strykning kan bli. Använder du dessutom grön el när du stryker så kan du räta på ryggen lite extra.

Ekologisk eller Begagnad?

Posted by Erik Lindtorp on 2 March, 2017
0
Category: Hållbarhet

Vi får ofta frågan om våra ekologiska kläder är mer hållbara än begagnade kläder och svaret är inte alltid detsamma. Det beror på olika saker som vi beskriver nedan:

Begagnande kläder har den fördelen att de redan finns och därför lika gärna kan användas. Oavsett om kläder är miljömärkta eller inte så går det åt stora resurser för att tillverka nya kläder och för att bedriva den odling som krävs för att framställa materialet. Vattenlösliga kemikalier kommer att tvättas ut i naturen med tiden.
Dock kan begagnade textilier innehålla rester av beständiga kemikalier som har använts vid framställning, vid spinning och vid vävning. Ämnen kan också ha använts för att ge tyget önskvärda egenskaper, som till exempel färg, flamskydd samt vatten- och smutsavvisning. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga för kemikalier i textilier. Vissa färgämnen och formaldehyd kan orsaka allergiska besvär och hudreaktioner. Vissa arylaminer (bildas av azofärgämnen), krom- föreningar och vissa ftalater är cancerframkallande ämnen och sådana som kan störa fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan.
Genom att köpa nyproducerade eller återvunna, hållbara kläder gynnar vi dessutom de aktörer som kämpar för att skapa en hållbarare textilindustri. Hållbarheten i kläderna handlar då exempelvis om hållbar produktion, kvalitet som förlänger livslängden, design som gör sig gällande över tid och möjligheten till att återvinna dem för att skapa nya plagg. .

Så för att sammanfatta, så länge du hittar begagnade kläder (gärna miljömärkta) som du vet inte innehåller skadliga ämnen eller avger exempelvis mikroplaster som riskerar att fortsätta skada dig eller naturen så är begagnade bättre. Annars rekommenderar vi dig att köpa ett hållbart, nyproducerat plagg med lång livslängd och en design som gör sig gällande över tid. (Bara genom att använda ett plagg 3 gånger mer minskar miljöpåverkan med 68 procent) Och att därefter lämna in de miljöfarliga plagg du har till närmaste återvinningsstation för miljöfarliga ämnen.

Gå gärna in på WoollyBear.se/hallbarhet om du vill läsa mer eller kontakta oss om du har några frågor.
Källor använda är Naturskyddsföreningen, kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket

Vad är så speciellt med ekologisk bomull?

Posted by Rikard Ledin on 24 February, 2017
0
Category: Hållbarhet

Den ekologiska odlingen är en motkraft till det konventionella sättet att odla med intensiv kemikalieanvändning. Än så länge svarar ekologiskt odlad bomull för en försvinnande liten del av den sammanlagda världsproduktionen. Ekologisk odling kan på ett enkelt sätt beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Det innebär att den ekologiske bonden sätter det naturliga kretsloppet i centrum bland annat genom att:
• Hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår.
• Bevara jordens bördighet på lång sikt genom naturliga metoder som växelbruk.
• Skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen.

Den insektsbekämpning som ändå blir nödvändig sker med biologiska och manuella metoder. En metod är att använda insektsfällor.
Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men alltfler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga bekämpningsmedlen.

Än så länge finns inga uttalade krav inom ramen för de ekologiska kriterierna när det gäller hantering av vattenfrågor, men det finns principiella mål och rekommendationer. Bland annat bör bevattningssystemen utformas så att vattenresurserna används på ett ansvarsfullt
sätt, med hänsyn taget till det lokala klimatet och geografin. Den ekologiske bonden ska inte överutnyttja vattenresurserna och bör dessutom sträva efter att bevara vattnets kvalitet.

Vad använder Woolly Bear för bomull?

Woolly Bear arbetar uteslutande med ekologisk bomull i våra tyger. Vi ser också till att köpa in materialet från områden där det finns naturliga förutsättningar för bomullen att växa. När bomull odlas och skördas, används naturliga processer som växelbruk där man i ett treårsintervall byter område för bomullsodlingarna. Därefter används grödor för att återställa jordarna vilket på ett naturligt sätt skapar naturlig rik och bördig jord. Extra hänsyn tas också när skörden plockasför att inte skada bomullsplantan.

Just nu använder vi bomull direkt från Egeiska regionen (Turkiet) med dess rena och bördiga jord, samt lämpliga klimatförhållanden som erbjuder en av världens bästa bomullskvalitet. Skördarna forsätter vanligtvis från slutet av september till mitten av oktober. Bomullen plockas idag för hand.

Ekologisk bomull som planteras, odlas och skördas enligt ekologisk standard, skyddar jorden och jordbrukaren för att det inte behandlas med bekämpningsmedel eller konstgödning.  Hela processen, från åkern, spinning till tråd, stickning och vävning, färgning, tvättning, produktion av färdiga kläder utförs med ekologisk standard. Hela förfarandet kontrolleras av deras personal, samt av oberoende certifiering. Den certifieringsorganisation som vår leverantör använder sig av är en del av den Europeiska paraplyorganisationen G.O.T.S som också är namnet på det ekologiska certifikat våra tyger har.

btt

Alla våra kläder är hållbart tillverkade. För oss är det otroligt viktigt att alla detaljer är ekologiska och att alla processer är genomtänkta ur ett hållbart perspektiv Avvisa